Specialisaties

FysiotherapieCOPDBekkenfysiotherapieThuiszorgfysiotherapieSchouderproblematiekChronische pijnPalliatieve zorgKinesiotaping/easytapingManuele lymfedrainage
c.q Oedeemtherapie
GeriatrieParkinsonMedische fitnessAanmeten van kousenBPPD
Fysiotherapie
Fysiotherapie is een paramedische discipline die zich bezighoudt met de behandeling van klachten aan het steun- en bewegingsapparaat van de mens. Het gaat erom dat de belasting en de belastbaarheid op elkaar zijn afgestemd. Als er een verstoring is in het evenwicht tussen wat u moet en wat u kan, kunnen klachten ontstaan. De fysiotherapeut is gespecialiseerd in het vinden van de juiste balans.

De fysiotherapeut doet een lichamelijk onderzoek, stelt een behandelplan op en bespreekt dat met de patiënt. Door middel van behandeltechnieken (oefentherapie, massage, enz.) worden de klachten aangepakt en gaat u ook zelf onder begeleiding aan het werk om de klachten verder te verminderen en te voorkomen. Ook geven wij advies over hoe u uw klachten beten kunt hanteren of voorkomen bij uw dagelijkse bezigheden.

Behalve de algemene fysiotherapie hebben wij ook een aantal specialisaties in huis. Vanzelfsprekend zijn onze specialisaties met name gericht op onze doelgroep. U vindt ze in de kolommen hiernaast.

COPD

COPD is een aandoening van de luchtwegen en longen die niet genezen kan worden. U kunt er wel mee leren omgaan. Wij kunnen u hierbij helpen door te zorgen voor een goede behandeling en advies in samenwerking met uw specialist, huisarts of praktijkondersteuner. Samen met u proberen we een beeld te krijgen van uw klachten. Wilt u meer weten, klik dan op www.longfonds.nl.

Longrevalidatie bij COPD en Corona
Longrevalidatie is een behandeling die gericht is op het reduceren van de nadelige gevolgen van de longziekte op het functioneren en daarmee op de kwaliteit van leven. Door het gericht toepassen van verschillende therapeutische componenten kan een aanmerkelijke verbetering van kwaliteit van leven optreden.

Patiënten die hier met name baat bij hebben zijn voornamelijk patiënten met:

  • astma
  • inspanningsastma
  • chronische bronchitis
  • emfyseem
  • longfibrose
  • CORONA

Meestal wordt u door de longarts , huisarts of longverpleegkundige verwezen naar de longfysiotherapie. Na een fysiotherapeutisch onderzoek wordt voor u het meest geschikte trainingsprogramma bepaald.Het doel van deze revalidatie is het onderhouden en / of vergroten van het inspanningsvermogen van de patiënt en het tegengaan van de neerwaartse spiraal bij mensen met COPD. Hierdoor zal bereikt kunnen worden dat de activiteiten van de patiënt in het dagelijks leven optimaal zal kunnen blijven, hetgeen voorkomt dat men in een sociaal isolement dreigt te komen.

Voordat aan de werkelijke fysieke revalidatie wordt begonnen vindt er een gesprek plaats tussen de patiënt en de behandelend fysiotherapeut. Hierbij worden de doelen van de revalidatie besproken. Deze zijn:

  • optimaliseren van de ademhaling
  • het verbeteren van het ophoesten van sputum (slijm)
  • het verbeteren van het uithoudingsvermogen
  • het verbeteren van de spierkracht van de ademhalingsspieren en van de grote lichaamsspieren
  • het leren omgaan met de lichamelijke beperkingen
  • het overwinnen van de angst voor inspanning

Waarom bewegen?
Patiënten die veel bewegen in hun dagelijks leven, stoppen met roken en goed op gewicht blijven ,leven langer met minder beperkingen. Daar doet u het toch voor?

Uw longfysiotherapeut is aangesloten bij COPD netwerk Utrecht

Bekkenfysiotherapie

Bekkenfysiotherapie richt zich op het gehele buik-, bekken- en lage rug gebied bij vrouwen en mannen. Het bekken, de gewrichtsbanden, de bekkenbodem en de bekkenorganen beïnvloeden elkaar wederzijds. Een klacht in het bekken kan daardoor leiden tot een klacht in de bekkenbodem of buik en omgekeerd.

Indicaties
De bekkenfysiotherapeut houdt zich bezig met preventie en met voorlichten, coachen, begeleiden en behandelen van vrouwen en mannen met onderstaande klachten:

  • ongewild verlies van urine en/of ontlasting (stress-incontinentie)
  • niet te onderdrukken aandrang om te plassen en/of te ontlasten, veel te vaak plassen (urge- of drangincontinentie)
  • moeizaam kwijt kunnen van ontlasting
  • verzakkingen van blaas, baarmoeder of darmen
  • pijn in de onderbuik, rond de anus of de geslachtsdelen
  • seksuele problematiek, gerelateerd aan functiestoornissen van de bekkenbodem
  • pre- en post operatief bij chirurgische interventies in de onderbuik (gynaecologische, -urologische en
  • operaties van anus en dikke darm)
  • bekkenpijn en lage rugklachten in de periode rond de zwangerschap en bevalling

Ook gezonde zwangeren vormen een indicatie; bij deze doelgroep is de begeleiding met name gericht op preventie van bekkenpijn en bekkenbodemdysfuncties, bekkenpijn en lage rugklachten door andere oorzaken dan zwangerschap of bevalling. Wilt u meer weten, klik dan op www.bekkenbodem.net.

Ina van Rhenen heeft hiervoor verschillende cursussen gevolgd zodat zij u kan helpen met klachten rondom dit gebied.

Thuiszorgfysiotherapie
Thuiszorgfysiotherapie is ontstaan door de toenemende behoefte van ouderen en chronisch patiënten om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen en op elkaar afgestemde zorg te ontvangen. De fysiotherapeutische ondersteuning wordt ingepast en afgestemd op die van andere zorgverleners zodat een efficiënte keten van thuiszorg op maat ontstaat.

Nu het overheidsbeleid erop gericht is dat u als oudere langer thuis blijft wonen, kan het zijn dat u meer professionele ondersteuning nodig heeft. De thuiszorgfysiotherapeut is vooral gericht op het onderhouden van of verbeteren van uw zelfstandigheid in uw eigen leefomgeving. Dit zou kunnen inhouden dat u door middel van oefeningen uw fitheid, spierkracht en balans verbetert. Of dat er hulpmiddelen worden aangeraden die u in uw dagelijks leven kunnen ondersteunen. De thuiszorgfysiotherapeut werkt nauw samen met andere disciplines zoals de huisarts, thuiszorg, geriater, gemeente {WMO}., ergotherapie en logopedie.

Onze praktijk werkt nauw samen met de thuiszorg organisatie VitrasCMD en ZorgPlusPunt, een bedrijf gericht op het vergemakkelijken van uw dagelijkse leven onder andere door middel van nieuw en tweedehandse hulpmiddelen. Wilt u meer weten klik dan op: www.thuiszorgtherapie.nl of www.samenbeterthuis.nl  

 

Schouderproblematiek

Schouderproblemen hebben vele oorzaken. Het vinden van de juiste oorzaak is zeer belangrijk omdat alleen dan een adequate therapie kan worden toegepast. Het schoudergewricht is vanwege zijn complexe vorm en functie zeer gevoelig voor blessures. Het schoudergewricht staat in verbinding met omliggende structuren zoals het sleutelbeen en het schouderblad waardoor oorzaak en gevolg van een blessure in deze regio vaak moeilijk zijn te achterhalen. Het gaat erom de vele oorzaken zo goed mogelijk te herkennen. Alleen dan kan een goed behandelplan worden opgesteld of kunt u gericht worden doorverwezen naar een specialist.

Chronische pijn
Acute pijn is een natuurlijk beschermingsmechanisme. Deze acute pijn is een noodzakelijk waarschuwingssignaal dat ons erop attent maakt dat er ergens iets niet goed gaat en dat ons ervoor behoedt om risico’s te lopen. Als de pijn langer duurt dan je zou verwachten, is er sprake van chronische pijn. Er is dan niet meer sprake van een waarschuwing, maar chronische pijn belemmert ons in ons bestaan. Een van de gevolgen kan zijn verslechterde lichamelijke belastbaarheid, waardoor mensen minder gaan bewegen en slechter gaan functioneren thuis, op hun werk, in hun vrije tijd, enz. Dit kan leiden tot stresssituaties die het herstel negatief beïnvloeden. Fysiotherapie bij chronische pijn is erop gericht de patiënt te laten ervaren dat actief zijn verantwoord is en dat het mogelijk is om beter te functioneren ongeacht de pijn. Daarvoor maakt de fysiotherapeut samen met de patiënt een trainingsprogramma op maat.

Voor meer informatie kunt u kijken op onderstaande websites:

 • pijn.startpagina.nl
 • www.pijn-hoop.nl (Stichting Pijn-Hoop, een organisatie voor mensen met chronische pijn, door mensen met chronische pijn en verder voor iedereen die al dan niet beroepshalve geïnteresseerd is in het onderwerp pijn)
Palliatieve zorg
Palliatieve zorg is aandacht voor kwaliteit van leven en zorg op maat voor mensen in hun laatste levensfase. De fysiotherapie richt zich hierbij op pijnbestrijding, het helpen bij lymfeoedeem, spanningsklachten, vermoeidheid, enz. Meer info kunt u vinden op www.pallialine.nl en www.palliatief.nl.

 

Kinesiotaping/easytaping
Dit is een nieuwe techniek en komt uit de sportwereld. De tape rekt naar alle zijden en heeft een natuurlijke krimp. Door deze krimp en de manier van aanbrengen is het veelzijdig te gebruiken o.a. bij sportblessures, lymfoedeem, spierpijnen, kneuzingen. Ook bij chronische pijn kan deze tape verlichting brengen. Bij easytaping zorgt de tape direct voor pijnverlichting en meer bewegingsvrijheid. Hierdoor kan er na het tapen direct worden behandeld middels mobiliseren en oefentherapie. Zie www.easytaping.com

Manuele lymfedrainage
Manuele lymfedrainage is een massagevorm, die erop gericht is het lymfestelsel te stimuleren. Deze stimulatie is nodig om het teveel aan vocht (zichtbaar en onzichtbaar oedeem) beter c.q. sneller via de lymfebanen af te voeren.

In 1932 ontwikkelde Dr. Emil Vodder, een Deens bioloog, samen met zijn echtgenote, een voor die tijd revolutionaire therapie.Het bijzondere van de therapie van Dr. Vodder is, dat die niet alleen gericht is op de drainerende werking van het lymfestelsel, maar vooral op de voedende en zuiverende werking van al het lichaamsvocht. Het is een zachte massagevorm en is op het gehele lichaam toepasbaar. Ze heeft als doel de vochtdoorstroming te stimuleren en eventuele stagnaties op te heffen, de immuniteit (weerstand) te verhogen, de stress te verlagen en het hormonale stelsel te optimaliseren. De waterhuishouding wordt direct beïnvloed door de stimulatie va het lymfesysteem en indirect door het dempen van het verhoogd stressniveau in het lichaam enz.

Behandelbare klachten

  • Zwelling (oedeem) na een ongeval of operatie, zoals bijvoorbeeld een borstoperatie na kanker
  • Lymfoedeem, lipoedeem
  • Verstuikingen, bloeduitstortingen
  • Spierpijnen en spierletsels
  • Dystrofieën
  • Klachten als gevolg van stress; slapeloosheid, concentratieverlies, constipatie, diarree, hoofdpijn.
  • Keel–, neus-, en ooraandoeningen
  • Huidproblemen als chronisch eczeem, acne, littekens
  • Longaandoeningen; bijv. chronische bronchitis, longemfyseem, astma

Welke oorzaken
Het ontstaan van lymfoedeem wordt o.a veroorzaakt door een geheel of gedeeltelijke beschadiging van de  lymfklieren na bv een kankeroperatie of bestraling. Ook ontstaat het vaak als complicatie bij trombose, ontstekingen zoals wondroos  of bij spataderen. De klachten die ontstaan zijn vaak: zwelling, zenuwpijn, zwaar gevoel, niet goed kunnen bewegen en wondjes die niet goed genezen.

Manuele lymfedrainage is een erkende specialisatie binnen de fysiotherapie .
Wilt u meer weten, kijk dan op www.nvfl.nl of www.vodder.be.

Uw fysiotherapeut is aangesloten bij het netwerk van NVFL
(Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie en Oncologie)

Geriatrie
De geriatriefysiotherapeut is gespecialiseerd in de zorg aan ouderen of aan mensen met een hoge biologische leeftijd die een complexe zorgvraag hebben. De geriatriefysiotherapeut heeft kennis van de daarbij voorkomende ziektebeelden en kan daardoor gericht werken aan het verminderen van en het leren omgaan met de klachten. Het adviseren en begeleiden van gezinsleden en eventuele mantelzorgers kan daar ook bij horen.

Parkinson
Parkinson
Indien u Parkinson heeft, kunt u gebruik maken van de begeleiding van een fysiotherapeut. De therapeut zal naast de behandelingen, u proberen te stimuleren, om na afloop van de therapie te blijven bewegen. Dit d.m.v. een activeringsprogramma. Om gezonde leefgewoontes te stimuleren is het wenselijk deze in een plezierige omgeving voort te zetten, bijvoorbeeld in groepsverband. De therapeut zal u graag adviseren om die activiteiten te zoeken, die bij u passen.

Wat kunt u zelf doen?
Het is belangrijk om tijdig actie te ondernemen. Wacht niet tot uw conditie verminderd is, maar houdt deze op peil. Zorg dat u voldoende in beweging blijft.

Bewegen
Probeer op minstens vijf dagen in de week een half uur te bewegen, bijvoorbeeld een stukje wandelen, fietsen of zwemmen. Hiermee onderhoudt u uw conditie en kracht. Dat half uur kunt u natuurlijk ook opdelen in blokken van tien of vijftien minuten. Als u een sport beoefende, ga hier dan zo mogelijk mee door. Afhankelijk van uw problemen kunt u deelnemen aan Parkinson oefengroepen voor bijvoorbeeld zwemmen of gymnastiek. Ook algemene bewegingsgroepen voor ouderen kunnen geschikt voor u zijn. Uw therapeut kan u hierover adviseren.

Gebruik goede momenten
Parkinson patiënten kunnen zogenaamde on- en off-periodes hebben, die afhankelijk zijn van hoe goed de medicatie op het moment werkt. Ook kunnen goede dagen worden afgewisseld met slechte dagen. Maak vooral van de goede momenten of dagen gebruik om uw conditie en kracht te trainen.

Vermijd dubbele taken
Het is belangrijk dat u bij alledaagse bewegingen uw aandacht er goed bij moet houden. Het is vaak te veel om bijvoorbeeld tegelijkertijd te praten en te lopen, of op te staan uit een stoel met een kop koffie in uw hand. Probeer zoveel mogelijk één ding tegelijk te doen, en vermijd dubbele taken. Dit is veiliger en vermindert de kans op een val.

Algemene achtergrond informatie over de ziekte van Parkinson kunt u vinden in de folder ‘De ziekte van Parkinson of atypisch parkinsonisme, wat is dat?’ Voor overige informatie zie de website
www.parkinson-vereniging.nl

parkinsonnet

Medische fitness
Medisch Fitness is een vorm van persoonlijke training onder begeleiding van een fysiotherapeut die ook de opleiding professionele medisch fitness instructeur heeft gevolgd. Na een uitgebreid intakegesprek en onderzoek wordt er een trainingsschema opgesteld waarmee gericht aan uw klachten wordt gewerkt.

Wat is het doel?
Het doel van Medisch Fitness is door middel van het voor u opgestelde trainingsschema uw lichaam weer zo optimaal mogelijk te laten functioneren.
Hierdoor ontstaat een betere balans tussen belasting (wat u doet met uw lichaam) en belastbaarheid (wat kan uw lichaam aan), waardoor klachten verminderen of niet meer terug komen.

Voor wie?
De trainingen zijn bedoeld voor mensen die sowieso  fit willen blijven of die na een blessure/aandoening willen starten met het verbeteren van de conditie en de spierkracht willen vergroten.
Dat kan zijn na:

 • nek-, schouder- en rugklachten
 • heup- of knieklachten
 • reumatische aandoening
 • longaandoening
 • hart- en vaatziekte
 • verminderde mobiliteit van een of meerdere gewrichten
Aanmeten van kousen
Benigne paroxysmale positieduizeligheid
BPPD gaat gepaard met aanvallen van draaiduizeligheid. De aanvallen ontstaan als u uw hoofd beweegt (bijvoorbeeld als u gaat liggen of overeind komt). Hoe sneller het hoofd bewogen wordt, hoe erger de klachten. De klachten houden gewoonlijk niet langer dan één minuut aan. Sommige mensen zijn gedurende de duizeligheid ook misselijk of moeten braken.

De aandoening heeft te maken met een probleem in het evenwichtsorgaan en komt vooral voor bij mensen ouder dan vijftig jaar. De aanvallen gaan meestal binnen vier weken vanzelf over. Als dit niet het geval is, of de klachten zijn na twee weken nog niet minder, neem dan contact op met uw huisarts of fysiotherapeut. Deze klacht is over het algemeen goed te behandelen. De behandeling bestaat uit een kiepbeweging (Epley-manouvre) die een aantal malen wordt herhaald. Vaak krijgt u ook oefeningen mee naar huis (oefeningen volgens Brand-Doroff).

Voor meer informatie bezoekt u ook dokterdokter.nl, www.gezondheidsplein.nl & www.ziekenhuis.nl