Praktijkinfo

OpeningstijdenTarievenBetalingsvoorwaardenKlachtenregelingDirecte toegankelijkheidVerzekeringen en KostenKwaliteit in onze praktijkSamenwerkingsdeelnemersPrivacy
Adres & Openingstijden
Locatie Schippersdreef – 0343-512837
Adres
Schippersdreef 4
3972 VA Driebergen
0343-512837
Openingstijden
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
weekend
.
08.00 – 18.00 uur
08.00 – 21.00 uur
08.00 – 18.00 uur
08.00 – 18.00 uur
08.00 – 21.00 uur
Op afspraak
Tarieven 2015

Onze praktijk heeft prijsafspraken middels contracten met de meeste verzekeraars. Hieronder vindt u de tarieven per 1 januari 2015 als u een restitutiepolis heeft of als uw verzekering de behandelingen niet vergoedt. U ontvangt van ons dan een nota.

Zittingen
Zitting Fysiotherapie
Zitting aan huis
Zitting instellingstarief
€ 30,00
€ 42,50
€ 36,50
Onderzoek & Screening
Eenmalig Fysiotherapeutisch onderzoek
DTF-screening
€ 52,00
€ 17,50
Consulten
Consult Oedeemtherapie/Lymfedrainage
€ 45,00
Rapportages
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten
Eenvoudige, korte rapporten
€ 60,00
€ 35,00
Huur
Huur TENS apparaat (per maand)
€ 25,00
Fitness 55+
Inschrijfgeld Fitness 55+
Abonnement Fitness 55+ (1x per week/per maand)
Abonnement Fitness 55+ (2x per week/per maand)
€ 15,00
€ 33,00
€ 55,00

*Niet nagekomen afspraak * € 25,-
* U dient uw afspraak minimaal 24 uur van te voren te annuleren. Dit kan telefonisch en via email. Afspraken die u korter dan 24 uur van te voren annuleert, worden in rekening gebracht tegen het zogenaamde 75% tarief. Uw verzekering vergoedt dit niet.

Betalingsvoorwaarden
Wij hebben contracten met alle verzekeringsmaatschappijen. Uw behandeling komt voor vergoeding in aanmerking als u fysiotherapie heeft opgenomen in het aanvullende pakket van uw zorgverzekering. Bij sommige aandoeningen, bijvoorbeeld na een operatie, wordt vanaf de 21e behandeling uit de basisverzekering vergoed. De eerste 20 behandelingen komen dan wel ten laste van uw aanvullende verzekering of uzelf. Uw fysiotherapeut kan u hier desgewenst meer over vertellen.

Indien u verhinderd bent, vragen wij u de afspraak tenminste 24 uur van tevoren af te zeggen. Als u de afspraak niet 24 uur van te voren afzegt, wordt 75% van het tarief bij u in rekening gebracht.

De nota’s van uw behandeling worden zo mogelijk direct doorgestuurd naar uw zorgverzekeraar. Als u niet verzekerd bent voor fysiotherapie of uw vergoeding voor fysiotherapie is overschreden, dan krijgt u de nota thuisgestuurd. Ook nota’s vanwege andere fysiotherapeutische diensten (zoals bijvoorbeeld fitness, verkoop van materialen en het aanmeten van hulpmiddelen etc.) sturen wij naar uw huisadres. U dient een nota binnen 14 dagen na dagtekening te betalen onder vermelding van het factuurnummer. U ontvangt van ons een herinnering als u die niet binnen deze termijn betaalt. Hieraan zijn kosten verbonden. Als u niet betaalt, dragen wij de vordering over aan ons incassobureau. U bent dan naast het verschuldigde bedrag ook de volledige vergoeding van de buitengerechtelijke kosten verschuldigd. Wij gaan er vanzelfsprekend vanuit, dat dit normaal gesproken kan worden voorkomen.

 

Klachtenregeling
Wij nemen deel aan de Klachtenregeling van het KNGF die voldoet aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz).

Heeft u een klacht over ons dan horen wij dat graag persoonlijk. Wilt u het liever niet tegen uw eigen therapeut zeggen dan kunt u dit ook doorgeven aan Editha Voskuil of Ina van Rhenen. Tevens kunt u een kaartje opvragen om uw klachten in te vullen en te deponeren in de brievenbus bij de gang bij een van onze behandelkamers. Wij nemen een klacht altijd serieus en gaan direct aan de slag om uw klacht samen met u op te lossen. Komen we er samen niet uit, dan kunt u hier lezen wat u vervolgens kunt doen. 
Koninklijk-Nederlands-Genootschap-voor-Fysiotherapie1-1024x315

 

Directe toegankelijkheid
Sinds 1 januari 2006 is er sprake van zogenaamde directe toegankelijkheid fysiotherapie. U kunt dus direct naar de fysiotherapeut zonder verwijzing van de huisarts.

Let op: Als u eerst naar uw huisarts bent gegaan en zij/hij u doorverwijst, dient u wel een verwijzing mee te nemen. 

 

Verzekeringen en Kosten
U kunt direct naar uw fysiotherapeut. U hoeft dus niet eerst naar uw huisarts. Als u echter door uw huisarts of medisch specialist bent doorverwezen, dient u wel een verwijzing/machtiging mee te nemen.

Chronische aandoening
In 2013 wordt fysiotherapie voor nieuwe chronische aandoeningen bij volwassenen vanaf de 21e behandeling door uw basisverzekering vergoed.

Als u in uw zorgverzekering 20 of meer behandelingen fysiotherapie vergoed krijgt, hoeft u niets te betalen. Heeft u 12 behandelingen fysiotherapie in uw zorgverzekering, dan moet u er 8 zelf betalen. Als u niet voor fysiotherapie bent verzekerd, moet u de eerste 20 behandelingen zelf betalen. Vanaf de 21e behandeling betaalt uw zorgverzekering. Dit geldt alleen als uw chronische aandoening voorkomt op de lijst Borst. Dit is de lijst die destijds door minister Borst is samengesteld waarop de chronische aandoeningen staan die recht geven op een vergoeding. Wilt u weten om welke aandoeningen het gaat, klikt u dan hier.

Overigens wordt fysiotherapie voor deze chronische aandoeningen gezien als basiszorg waarop uw eigen risico van toepassing is. Over de fysiotherapie die u eventueel in uw aanvullend pakket hebt verzekerd, wordt geen eigen risico berekend.

Als praktijk hebben wij met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.
Het is verstandig als u vooraf goed weet wat wel en niet wordt vergoed voor fysiotherapie via uw zorgverzekering. Wij kunnen ons echter voorstellen dat dat niet altijd duidelijk is. Neem dan gerust contact op met uw zorgverzekeraar of klik dan op onderstaande link:

Welke verzekering vergoedt wat?

Kwaliteit in onze praktijk
Voor onze praktijk is de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg zeer belangrijk en wij toetsen deze kwaliteit dan ook continu. Wij streven er naar om de kwaliteit van zorg voor de patiënt te verbeteren. Uw ervaring als patiënt is hierin van essentieel belang!

Het onafhankelijke en geaccrediteerd meetbureau Qualizorg (m.b.v. Fysio Prestatie Monitor) verstuurt dagelijks vragenlijsten naar patiënten die binnen onze praktijk zijn behandeld. Qualizorg behandelt uw gegevens volledig anoniem volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De fysiotherapiepraktijk, onze medewerkers en uw verzekeraar komen niet te weten wat u heeft geantwoord. De gegevens worden alleen gebruikt voor het toetsen van de kwaliteit van de verleende zorg. Invullen is vrijwillig en heeft geen enkele invloed op de zorg die u (of uw kind) krijgt. Het kost u ongeveer zes minuten om de vragenlijst in te vullen. Op dit moment waarderen onze cliënten de praktijk de fysiotherapeutisch behandelingen een 9.0.

fpm

Samenwerkingsdeelnemers
Zorgverleners Utrechtse Heuvelrug
Om kwalitatief goede zorg voor onze patiënten in de wijk aan te bieden werken we samen met verschillende disciplines. Hiervoor is de Stichting Utrechtse Heuvelrug opgezet. In eerste instantie richt deze samenwerking zich op het maken van werkafspraken tussen de aangesloten deelnemende zorgverleners rondom thema’s die de zorg aan de patiënten kunnen verbeteren. Wij participeren onder andere in het thema valpreventie en zorg rondom ziekenhuis. Indien u meer hierover wilt weten kunt u informatie vinden op: Stichting Zorgverlening Utrechtse Heuvelrug.

Zorgpluspunt
Zorgpluspunt is het bedrijf om uw dagelijks leven te vergemakkelijken. U kunt er voor zowel nieuwe als tweedehands hulpmiddelen terecht via zorgpluspunt.nl.

 

Privacy
Voor een goede behandeling (en een vereiste van de zorgverzekeraar) is het noodzakelijk dat wij uw persoonsgegevens noteren.

Persoonlijke en vertrouwelijke gegevens vallen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit houdt in dat wij een geheimhoudingsplicht hebben: uw gegevens mogen wij niet zonder uw toestemming aan derden geven. Een kopie van de uitgebreide privacyregeling kunt u bij ons opvragen, inzien op de website en vinden in de behandelkamer.